Ilmaiset toimitukset kaikkiin yli 50 €:n tilauksiin!

Tietosuojaseloste

Paperinurkka Oy:n asiakasrekisterin tietoturvaseloste

Rekisterinpitäjä: 

Paperinurkka Oy

Jussilantie 8

41660 Toivakka

info@paperinurkka.fi

puhelin 050 4332893

Y-tunnus: 3433107-8

http://www.paperinurkka.fi


Rekisteriasioita hoitava henkilö: 

Tiia Savolainen, toimitusjohtaja

Rekisterin nimi: 

Paperinurkka Oy:n asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen sekä tilausten ja palveluiden toimittamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös reklamaatiotilanteessa.  Lisäksi henkilötietoja käsitellään sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksessa. 

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. 


Rekisterin tietosisältö:

 • etu- ja sukunimi
 • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asiointikieli
 • asiointivaluutta
 • verkkokaupan tilaustiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa
 • asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan viestit sekä asiakaspalaute ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
 • asiakaskyselyihin liittyvät tiedot, kuten kyselyiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot ja asiakkaan antamat vastaukset
 • reklamaatioihin liittyvät tiedot


Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, yhteydenottolomakkeesta, sähköpostiviesteistä ja muista viestintäkanavista (Facebook ja Instagram), joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi ja esimerkiksi tilausten toimittamiseksi.  Tietoja voidaan luovuttaa myös maksamattomien laskujen perimiseksi sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaan viranomaisille, mikäli he tätä edellyttävät. 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Tietojen säilytys ja hävittäminen:

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään laissa asetettujen velvollisuuksien, esimerkiksi kirjanpidon vaatimusten mukaisesti. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.


Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan yrityksen työntekijät, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta teknisillä suojakeinoilla sekä palomuureilla.  


Kuluttajan oikeudet:

 • Asiakkaalla on oikeus koska tahansa saada omat rekisterissä olevat tietonsa nähtäväkseen, vaatia niihin oikaisua sekä pyytää niiden poistamista rekisteristä.
 • Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Asiakkaalla on oikeus saattaa asiansa tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.


Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Evästeiden käyttö:

Sivustomme käyttää evästeitä (cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Muuta huomioitavaa

Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.
Lahjakortti